Voor een vlotte samenwerking

Klanteninfo

wij hebben steeds oog voor uw persoonlijke situatie

Wat zijn de kosten?

Bij het aanvatten van de zaak en in de eerste gesprekken wordt meer duidelijkheid gegeven over de erelonen, kosten en andere financiële implicaties. Desgevallend wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van de cliënt zonder dat dit de kwaliteit van de aanpak benadeelt.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de gerechtskosten en de erelonen- en onkostenstaat van de advocaat.
Vanaf 2014 verhoogden de erelonen en onkosten met 21% BTW ten gevolge van de nieuwe BTW-plicht voor advocaten.

Erelonen advocaat
Er bestaan verschillende mogelijkheden naargelang de aard van de zaak:
> Uurtarief, vooraf overeen te komen met de advocaat;
> Forfait of een vast bedrag, indien het aantal werkuren kan ingeschat worden;
> Waardetarief op basis van het bedrag van de vordering bij invordering van belangrijke bedragen;
> Abonnement indien het diverse zaken per jaar betreft.

Bij de eerste contacten kan hierover meer uitleg en duidelijkheid gegeven worden.
Het systeem no cure, no pay (dit wil zeggen dat er enkel moet betaald worden als er een positief resultaat wordt bereikt) wordt echter door het kantoor nooit gehanteerd.
Er wordt ook een bedrag aangerekend bij het eerste advies of de eerste consultatie.

Onkosten advocaat
Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor briefwisseling, de verplaatsingen, het aanleggen van een dossier en het ophalen of bestellen van attesten.

Gerechtskosten
De gerechtskosten zijn bijvoorbeeld:
> het rolrecht
> de kosten van de gerechtsdeurwaarder
> de kosten van de deskundigenverslagen
> de rechtsplegingsvergoeding die de 'verliezende partij' moet betalen aan de 'winnende partij'.

kosten terecht
ons kantoor in de seefhoek

MIN- OF ONVERMOGEND?

Het 'Pro Deo'-systeem
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de rechtsbijstand in verband met de gerechtskosten (zie elders) en de rechtsbijstand in verband met de erelonen en onkosten van de advocaat, waarvoor een aanvraag gebeurt bij het Bureau voor Juridische Bijstand (het zogenaamde 'pro deo'-systeem).
Indien gewenst, geven de advocaten hierover meer informatie.

Ook voor bepaalde gerechtskosten is het mogelijk rechtsbijstand te bekomen, indien u min- of onvermogend bent.

Spreekuren

Er zijn elke dag spreekuren. Een afspraak is dan niet nodig. Men kan dan enkel de advocaat spreken, die spreekuren heeft:

> Maandag 14u tot 18u: Antoon De Pourcq
> Dinsdag 16u tot 18u: Norbert Verbeke (enkel op afspraak)
> Woensdagnamiddag: het kantoor werkt met gesloten deuren
> Donderdag 14u tot 18u: Norbert Verbeke
> Vrijdag 14u tot 18u: ... (enkel op afspraak)

Telefonische afspraak
> Steven Gibens, Els van der Hallen en An Boel ontvangen enkel op afspraak.

Bij de andere advocaten kan u terecht buiten de voornoemde spreekuren na telefonische afspraak. De afspraken kunnen enkel met de advocaten zelf gemaakt worden.

Dinsdagnamiddag
De advocaten zijn (ook telefonisch) niet bereikbaar op dinsdag tussen 14u en 16u, omdat zij dan samen de wekelijkse agenda regelen en vergaderen.

Middagpauze
Het secretariaat en de advocaten zijn evenmin bereikbaar tussen 13u en 14u.

terecht afspraak

SECRETARIAAT

Het secretariaat is open van 9u tot 13u en van 14u tot 18u.


Onze medewerkers zijn:
Inge Driesen
Kathleen Jansen

Boekhouding
Verantwoordelijke voor de boekhouding is Inge Driesen

Mailadres:
secretariaat1@terecht.be

terecht afspraak
terecht afspraak